torsdag 9. desember 2010

Anmeldt: Drømmeaktig atmosfære

Anmelderen i Tegnerforbundets tidsskriftt NUMER, sier blant annet dette:
Tegningene er utført av den drevne illustratøren Akin Duzakin. Med sine presise figurframstillinger, der flaten gjerne er underkastet dekorative mønstrede flater, eller utført i en dus tåkeaktig stil, framkalles en drømmeaktig atmosfære som gjør det hele til en behagelig leseopplevelse. (Arild Hartmann Eriksen, NUMER nr 86 2010)