lørdag 6. november 2010

Vilja på Ibby-turné

IBBY Norge er den norske avdelingen av IBBY (International Board on Books for Young people). IBBY Norge - Barnebokforum er en frivillig organisasjon som har som mål å spre kunnskap om god barne- og ungdomslitteratur. De arrangerer hvert år kurs om årets barne- og ungdomsbøker. Disse kursene holdes mange steder i landet og er åpne informasjonsmøter hvor alle er velkomne.

Vilja på handletur er en av billedbøkene som er valgt ut til å bli presentert på turnéen som startet 1. november og varer helt til uke 2 i 2011.